Potřebujete poradit? +420 465 552 111

Nezávislé hodnocení - CleverTex

Oblečení pro děti s atopickým ekzémem značky CleverTex splňuje § 25 a § 26 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Hygienické požadavky na oblečení pro děti do 3 let

 • Vyhláška MV č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let

  Oblečení pro děti do 3 let musí míst správné pH vodného výluhu (ČSN EN ISO3071 a nesmí obsahovat formaldehyd (ČSN EN ISO14184-1). Stanovuje se zde i obsah primárních aromatických aminů a provádí se zápachový test.

  Měřená veličina Požadavek CleverTex
  Obsah formaldehydu max. 30 mg/kg nedetekován
  Hodnota pH vodného výluhu 4,0 - 7,5 6,6
  Obsah aminů <0,05 <0,05
  Pach typický pro materiál typický pro materiál

  Stáhnout prohlášení o shodě
 • Dále oděv splňuje:

 • ČSN EN 14878 - Textilie - Chování dětského nočního ošacení při hoření
 • Dětské ošacení je určeno pro každodenní i noční nošení.

  Antiseptický účinek

 • Antiseptický (antibakteriální) účinek materiálu CleverTex je změřen nezávislým Institutem pro testování a certifikaci ve Zlíně a.s.  

  Stáhnout protokol o antibakteriální aktivitě 

  Jak probíhají zkoušky?

  K provedení antibakteriálních zkoušek potřebuje laboratoř 6 vzorků CleverTex a 6 vzorků obyčejné látky bez antiseptického účinku. Všechny toto vzorky musí být 3x prané. V našem případě jsme textilii testovali na 40°C, 60° a 90°C. Následně se na tyto vzorky nechají působit zvolené mikroorganismy (Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae) a to při teplotě lidského těla 37°C. Po uběhnutí tohoto času se porovnává bakteriální růst na textilii. Z akreditovaného měření na vzorcích CleverTex dosahuje antibakteriálního účinku 3,36, kdežto u obyčejné látky bylo naměřeno 0,01.

  Nový objekt 

  TAČR

 • Proč zvolit nás?
  CLEVERTEX vývoj
  Nezůstáváme pozadu a pracujeme na nových výzkumných projektech. Díky vysokému know-how vytváříme výjimečné textilní materiály.
  CLEVERTEX kvalita
  Funkční textilní materiály vyžadují kvalitní zpracování. K tomu nám slouží ověřené výrobní procesy, certifikace a praktické zkoušky.
  CLEVERTEX řešení
  Vyjít vstříc novým požadavkům je důležitou součástí naší práce. Jsme partnerem pro netradiční a zajímavá textilní řešení.