Potřebujete poradit? +420 601 096 260; +420 603 419 775

Legislativa a certifikace

Výrobky zařazené pod ochrannou známku CleverTex® mají permanentní vlastnosti, které jsou zajištěny na bázi nehořlavých vláken, nikoli povrchovou úpravou. Ověřování probíhá dle českých a evropských norem a spadají do II. kategorie OOP (Osobní Ochranné Prostředky).

ČSN EN ISO 13688
Ochranné oděvy - Obecné požadavky Protective clothing - General requirements

ČSN EN ISO 14116
Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene Protective clothing - Protection against flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing

ČSN EN ISO 11612
Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky  Protective clothing - Clothing to protect against heat and flame - Minimum performance requirements 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425, 
kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (OOP). Před uvedením OOP na český trh se u ochranného osobního prostředku posuzuje shoda z hlediska jejich bezpečnosti, produkty musí být označeny značením CE a výrobce případně autorizovaný zástupce vydává ES prohlášení o shodě. Podle analýzy rizik jsou OOP rozděleny na 3 kategorie. U vyšších kategorií (II. a III.) je nutné posouzení autorizované osoby (notifikovaného orgánu).

Proč zvolit nás?
CLEVERTEX vývoj
Nezůstáváme pozadu a pracujeme na nových výzkumných projektech. Díky vysokému know-how vytváříme výjimečné textilní materiály.
CLEVERTEX kvalita
Funkční textilní materiály vyžadují kvalitní zpracování. K tomu nám slouží ověřené výrobní procesy, certifikace a praktické zkoušky.
CLEVERTEX řešení
Vyjít vstříc novým požadavkům je důležitou součástí naší práce. Jsme partnerem pro netradiční a zajímavá textilní řešení.