Potřebujete poradit? +420 601 096 260; +420 603 419 775

14.08.2015

Vznik elektrostatického výboje ESD

Antistatické ESD oděvy jsou často používaným doplňkem výbavy vyhrazených pracovišť EPA v elektronickém průmyslu. Proč ale ESD? Co to je a jak vzniká? V tomto článku se však zaměříme na tu základní podstatu vzniku ESD výboje.

ESD = ElectroStatic Discharge (elektrostatický výboj)

Každá věc i předmět se skládají z neviditelných částic neboli atomů. Jádro atomu tvoří protony (kladné náboje) a neutrony (bez náboje). Kolem jádra obíhají vysokou rychlostí elektrony (záporné náboje) v různých vrstvách a elipsách.

Pokud je atom neutrální, je rovný počet protonů v jádru i elektronů, které obíhají kolem jádra. Za určité situace se však můžou některé elektrony uvolnit a přeskočit k jinému jádru, které má větší přitažlivou sílu. Z původní neutrálního atomu se stává kladný a z jiného záporný.

Způsoby hromadění elektrostatického náboje

 1. Triboelektrický jev – jev, kdy se materiály o sebe třou nebo se dotýkají a oddalují.
 2. Elektrostatická indukce – elektricky nabitý předmět je umístěn do těsné blízkosti jiného izolovaného vodivého předmětu. Vzniká tak indukce, kdy se na izolovaném předmětu vytvoří oblasti elektrického náboje.
 3. Ionizace – „bombardování ionty“. Záření o vhodné vlnové délce působí na látku některých atomů a dochází k uvolnění elektronů. Elektricky neutrální atom se pak stává iontem (jsou buď kationty - kladné nebo anionty – záporné).
 4. Kontakt s jiným tělesem – přenos náboje mezi dvěma vodivými předměty.

Vznik elektrostatického výboje ESD

Hlavní příčina je nahromadění elektrického náboje způsobené nerovnováhou elektronů na povrchu daného materiálu, jež vytváří měřitelné elektrické pole. Elektrostaticky nabitým materiálem můžeme nazvat ten materiál, který má buď kladný, nebo záporný náboj.

Samotný výboj vzniká tehdy, vytvoří-li se elektrostatické napětí mezi předmětem a jeho okolí, a poté nastane spontánní výboj v podobě elektrického proudu.

Charakteristika elektrostatického výboje:
 • Trvá velmi krátce (nanosekundy)
 • Nemusíte ho spatřit okem
 • Vznikají při něm vysoké teploty
 • Může snadno poškodit IO nebo ho dokonce zničit
 • Pokud vzduch obsahuje hořlavé plyny, může dojít k výbuchu
ESD vzniká nejčastěji:
 • Chybou člověka
 • Neopatrnosti při manipulaci s IO
 • Nedodržení stanovených pravidel EPA provozu

Základní doporučení pro oblékání

 • V každém případě se vyvarovat umělým materiálům (často funkční prádlo na sport, polyesterové mikiny apod.)
 • Používat antistatické ESD oblečení
 • Používat antistatickou ESD obuv
 • Jiné zemnění – ESD náramky
 • Kompletní vybavení EPA prostorů

Jak odpálit karavan bez zdroje elektřiny?

Na tomto videu (s trochou nadsázky) můžete vidět, do dokáže způsobit nylonový oděv. Tedy přesně to, co ve svém provozu nesmíte používat.

Související produkty
Proč zvolit nás?
CLEVERTEX vývoj
Nezůstáváme pozadu a pracujeme na nových výzkumných projektech. Díky vysokému know-how vytváříme výjimečné textilní materiály.
CLEVERTEX kvalita
Funkční textilní materiály vyžadují kvalitní zpracování. K tomu nám slouží ověřené výrobní procesy, certifikace a praktické zkoušky.
CLEVERTEX řešení
Vyjít vstříc novým požadavkům je důležitou součástí naší práce. Jsme partnerem pro netradiční a zajímavá textilní řešení.