Potřebujete poradit? +420 601 096 260; +420 603 419 775

16.12.2015

Legislativa HZS ČR: jaké podmínky musí nehořlavé prádlo splňovat?

Nehořlavé funkční spodní prádlo CleverTex je vyráběno dle platných předpisů a legislativy Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a zařazeno do skupiny osobního ochranného prostředku II. kategorie. Pro prádlo jsou vystaveny platné certifikáty akreditovanou zkušební laboratoří ITC Zlín s označením CE.

Legislativa je předepisována Vyhláškou č. 69/2014, kdy je pro nehořlavé spodní prádlo přiřazena příloha č. 7 – „Technické podmínky doplňku“, která se dále rozšiřuje o Technické podmínky pro pořízení věcného prostředku požární ochrany – Doplněk zásahové oděvu TP-TS/04B/2015.

Nehořlavé funkční spodní prádlo CleverTex splňuje normy:
  • ČSN EN ISO 13688 (EN 340:2004) – Ochranné oděvy – Obecné požadavky
  • ČSN EN ISO 11612 - Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni 
  • ČSN EN ISO 14116 – Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene

Vzhledem k vysoce kladeným nárokům, výrobky podstoupily zkoušky managementu vlhkosti dle metody MMT uvedené v normě CEN/TR 16422 – Klasifikace termoregulačních vlastností.

AATCC 195-2009, Textilie – Regulace vlhkosti, metoda MMT

Tato zkušební norma je určena pro měření, hodnocení a klasifikaci schopností textilie transportovat a regulovat vlhkost. Tato zkušební metoda poskytuje objektivní měření schopnosti pletených, tkaných i netkaných textilií přenášet a regulovat vlhkost.

Průběh testování nehořlavosti dle příslušných norem ČSN EN ISO 14116, ČSN EN ISO 11612

ČSN EN ISO 14116:2008 – Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene

Ochranné oděvy sestavené z materiálů a sestav materiálů odpovídajících této mezinárodní normě jsou určené pro ochranu pracovníků proti náhodnému krátkému styku s malými zápalnými plameny v podmínkách bez významného tepelného rizika.

Testováno v souladu s postupem dle ISO 15025:2000 – Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene:

Princip:
Definovaný plamen z předepsaného hořáku se nechá působit 10 s na povrch nebo spodní hranu materiálu textilie. Zaznamená se rozšíření plamene a dohořívání plamenem, tvar odpadlé části, plamenné hoření odpadlé části, nebo otvor. Doba dohořívání plamenem a doba dohořívání žhnutím se zaznamená.

ČSN EN ISO 11612:2008 – Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni

Technické požadavky uvedené v normě platí pro oděvy, které jsou určeny pro široký okruh použití, kde jsou potřebné oděvy s vlastnostmi proti omezenému šíření plamene, a kde uživatel může být vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontaktnímu teplu nebo částicím rozstříknutého kovu.

Testováno v souladu s postupem dle ISO 15025:2000

·  písmenný kód A – omezené šíření plamene

Testování odolnosti proti teplu při teplotě 180 ±5% °C (ISO 17493) – textilie ani žádné technické vybavení použité v oděvu nebo v oděvní soupravě, se nesmí vznítit nebo roztavit a nesmí se smrštit o více než 5 %

·  písmenný kód B – konvekční teplo

Testování přestupu tepla dle ISO 9151 – minimální dosažená teplota 4,0 HTI a 24

Proč zvolit nás?
CLEVERTEX vývoj
Nezůstáváme pozadu a pracujeme na nových výzkumných projektech. Díky vysokému know-how vytváříme výjimečné textilní materiály.
CLEVERTEX kvalita
Funkční textilní materiály vyžadují kvalitní zpracování. K tomu nám slouží ověřené výrobní procesy, certifikace a praktické zkoušky.
CLEVERTEX řešení
Vyjít vstříc novým požadavkům je důležitou součástí naší práce. Jsme partnerem pro netradiční a zajímavá textilní řešení.